"Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör, men som jag inte har råd med. Jag är tyst med det. Folk kan tycka att det är konstigt om man säger att man vill göra saker och sedan inte gör nånting. Jag säger alltid att jag inte vill följa med, när kompisarna gör saker som kostar."

Citatet kommer från en enkätundersökning bland närmare 25.000 barn och unga i Sverige. 90 % av de tillfrågade barnen tyckte att Sverige bör göra mer för att hjälpa barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Vill du ansöka om bidrag? Vänd dig då till Diakonen i din församling.

Kontaktuppgifter:

Alnö 060-55 36 50

Njurunda 060-66 32 30

Selånger 060-56 35 75

Sköns 060-52 67 30

Sundsvall 060-53 10 100

Tuna-Attmar 060-53 54 30

Stöde 0691-661442


Behöver du låna sportutrustning så finns Sportoteket på följande platser:

Skönsberg, Skönsbergsvägen 44

Ljustadalen ,Söndagsvägen 4

Sallyhill, Linderbergsvägen 2-8


Om du vill skänka ett tacksamt mottaget bidrag är vårt

Swishnummer: 1235786256

Plusgiro: 643518-4

Barnens Guldkant

 

är en förening som startades hösten 2012 av sju sundsvallsbor som vill göra något för att stödja barn som lever under begränsade ekonomiska resurser, i Sundsvalls kommun.


Föreningens främsta syfte är att samla in pengar för att hjälpa familjer i utsatta situationer. De pengar som samlas in lämnas över till diakonerna i Svenska kyrkan som sedan i sin tur delar ut dem till behövande i form av presentkort och föreningsavgifter. Att kunna gå på ett kalas och ha ett paket med, besöka bio och himlabadet är vad många upplever som en guldkant.


Vi har under åren bidragit med betalning av föreningsavgifter så att flera barn och ungdomar har sluppit uppleva utanförskap.

Föreningen Barnens Guldkant är politiskt och religiöst obunden.Vill du skänka ett bidrag?

Alla bidrag, små och stora är välkomna till vårt konto:

Plusgiro:  643518-4

Swish: 1235786256


Vill du bli medlem i föreningen?

Medlemsavgiften är 200 kr/år till plusgiro: 643518-4.

Märk inbetalningen med ”medlemsavgift”, ditt namn, adress och emailadress.


BarnensGuldkant©Copyright 2012. All Rights Reserved.


Arkiv