Stöd barnen

 

Vill du hjälpa men tycker att för litet av pengarna som välgörenhetsorganisationer samlar in går till de behövande? Ta dig en titt på vår verksamhet. Alla i föreningen Barnens Guldkant jobbar ideellt, kyrkans arbete med att förmedla bidragen sker helt utan kostnad för föreningen.

Vi har bara kostnader för bokföring, revision och informationsmaterial. I övrigt bidrar alla som har att göra med Barnens Guldkant helt utan ekonomisk ersättning.

 

Vill du skänka ett bidrag? Alla bidrag små och stora är välkomna till

vårt Plusgiro-konto: 643518-4

Swish: 1235786256

 

Vill du bli medlem i föreningen?

Medlemsavgiften är 200 kr/årsom du sätter in på postgironummer: 643518-4. Märk inbetalningen med ”medlemsavgift”, ditt namn, adress och emailadress.

Vill du visa att du stöder vår verksamhet? Ta gärna kontakt med oss för ett inlägg i vår blogg:

Info@barnensguldkant.se

 

 

BarnensGuldkant©Copyright 2012. All Rights Reserved.

 

Arkiv