"Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör, men som jag inte har råd med. Jag är tyst med det. Folk kan tycka att det är konstigt om man säger att man vill göra saker och sedan inte gör nånting. Jag säger alltid att jag inte vill följa med, när kompisarna gör saker som kostar."

Citatet kommer från en enkätundersökning bland närmare 25.000 barn och unga i Sverige. 90 % av de tillfrågade barnen tyckte att Sverige bör göra mer för att hjälpa barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

2020 och nu 2021 har sannerligen varit annorlunda år. Pandemin fortsätter hålla ett hårt grepp inte bara om Sverige, utan hela världen.

Många delar av samhället är fortfarande stängda, eller fungerar åtminstone inte som vanligt. Skolor, fritids- och kulturverksamheter drabbas hårt, vilket i förlängningen betyder att speciellt våra yngsta medborgare drar ett tungt lass. Många instanser varnar för de konsekvenser detta kan få på lång sikt.


Barnens Guldkant jobbar vidare för att stötta dessa unga och ge dem en liten guldkant i tillvaron. Det är med glädje vi konstaterar att flera företag i kommunen vill hjälpa oss i detta arbete genom att fortsätta att skänka pengar till oss.


Vi tackar dessa företag för gåvorna som vi vet kommer att göra mycket gott!

Kom ihåg: Håll i och håll ut!


Dessa gåvor har Barnens Guldkant fått att skänka till behövande barn och unga:


Kubal  50 000 kr

Brandcode  30 692 kr
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  10 000 kr

Eurocon 10 000 kr

Realsprint 10 000 kr

Nordex Sverige 10 000 kr

Diös 5 000 kr

TV4 Sundsvall 2850 kr

Återbruket i Sundsvall 2000 kr

Frontit 1775 kr
Margareta Rudbo 3 000 kr (genom försäljning av hennes bok "Lilla blå")

Bidrag från ett antal privatpersoner______________________________________________________________________________________________

Barnens Guldkant

 

är en förening som startades hösten 2012 av sju sundsvallsbor som vill göra något för att stödja barn som lever under begränsade ekonomiska resurser, i Sundsvalls kommun.


Föreningens främsta syfte är att samla in pengar för att hjälpa familjer i utsatta situationer. De pengar som samlas in lämnas över till diakonerna i Svenska kyrkan som sedan i sin tur delar ut dem till behövande i form av presentkort och föreningsavgifter. Att kunna gå på ett kalas och ha ett paket med, besöka bio och himlabadet är vad många upplever som en guldkant.


Vi har under åren bidragit med betalning av föreningsavgifter så att flera barn och ungdomar har sluppit uppleva utanförskap.

Föreningen Barnens Guldkant är politiskt och religiöst obunden.Vill du skänka ett bidrag?

Alla bidrag, små och stora är välkomna till vårt konto:

Plusgiro:  643518-4

Swish: 1235786256


Vill du bli medlem i föreningen?

Medlemsavgiften är 200 kr/år till plusgiro: 643518-4 eller swish: 1235786256

OBS! Märk inbetalningen med ”medlemsavgift” och ditt namn.


BarnensGuldkant©Copyright 2012. All Rights Reserved.


Arkiv